Локация
бул. Цар Борис III 262
София, България
Контакти
hello@perlstyle.com
Тел: +359 878 88 43 46

Политики

perlstyle.studio

Политики за бисквитки

Какво е „бисквитка”?
„Бисквитката” е текстов файл, съдържащ букви и цифри, който се съхранява на компютъра ти и мобилното ти устройство, когато посещаваш даден уебсайт. Бисквитките ти позволяват да запаметиш  действията си ( пр.  потребителско име, език, размер на шрифта и др.) за определено време и така не се налага да ги въвеждаш всеки път като посещаваш сайта или когато преминаваш от една страница към друга. Те също могат да запазят определена информация, свързана с предпочитанията ти.

 

Как PERLSTYLE STUDIO използва бисквитки?
Екипът ни спазва европейското законодателство и добрите практики при използването на бисквитки. Нашият уебсайт е обновен изцяло в съответствие с  Насоките на Европейската комисия, свързани с политиката за сигурност и защита на личните данни, както и с Директива (ЕО) 2002/58 за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, и с Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни.

Какви бисквитки използваме?
По-долу са описани различните бисквитки, които могат да бъдат използвани на Сайта.

Строго необходими /основни/ бисквитки. Основните бисквитки са необходими за функционирането на Сайта. Те ти позволяват да влезеш в сайта, управляваш навигацията в него, както и да го ползваш като цяло. Без тях исканите от потребителя услуги стават недостъпни.

Бисквитки, свързани с твоите предпочитания. Това са бисквити, които се използват за запазване на настройките ти в www.perlstyle.com. Те ти дават възможност да скриеш информационни кутии, с които си се запознал, да избереш десктоп или мобилна версия, да запазиш предпочитан език на Сайта. Чрез тях не се налага всеки път, в който използваш уеб страницата ни да правиш настройки на предпочитанията си. Можеш да ги управляваш чрез банера, който излиза на уеб страницата при зареждането й, или чрез настройките на браузъра ти.
Бисквитки, свързани с дейността ти в Сайта /статистика/. Чрез тези бисквитки се наблюдава използвания интернет браузър, броя посещения, средно прекараното време в сайта и разгледаните страници. Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашия сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Можеш да ги управляваш чрез банера, който излиза на уеб страницата при зареждането й, или чрез настройките на браузъра ти.

Бисквитки, свързани с маркетинга. Тези бисквитки могат да провеждат маркетингов анализ, да предоставят целеви реклами, да оценят ефективността на кампании, промоции и др. Можеш да ги управляваш чрез банера, който излиза на уеб страницата при зареждането й, или чрез настройките на браузъра ти.
Проследяващи бисквитки за Фейсбук. Тези бисквитки проследяват членовете на Фейсбук с цел проучване на пазара и разработване на продукти. Могат да се управляват от настройките на браузъра ти. Можеш да ги управляваш чрез настройките на браузъра си.

Кой има контрол и достъп до бисквитките?
На страниците на www.perlstyle.com може да има както услуги, предоставяни от Сайта, така и услуги, предоставяни от други уебсайтове /пр. фейсбук/. Контрол и достъп до бисквитките, използвани от услугите на www.perlstyle.com има самия сайт. По отношение на бисквитките, използвани от услуги на други уебсайтове, информация следва да получиш на сайта на съответната трета страна.

Как да управляваш информацията, която събираме?
Можеш да контролираш и/или изтриеш бисквитките, когато пожелаеш. Бисквитките, свързани с твоите предпочитания, дейността ти, както и маркетинговите бисквитки можеш да управляваш по няколко начина. Първо, когато влезеш в уебсайта, се зарежда банер с няколко опции за бисквитки, като ти можеш да избереш кои да използваш като маркираш с тикче (отметка) в празното квадратно поле на всяка от тях.  Вторият начин за управление на бисквитките обхваща всички видове бисквитки. Той се състои в настройките на браузъра ти. Можеш да конфигурираш браузъра си така, че да показва, когато сме задали „бисквитки” в него. Също, можеш да го настроиш така, че да блокира бисквитките от конкретен домейн или от всички домейни.

PERLSTYLE STUDIO няма да използва бисквитките за никакви други цели, освен за описаните в тази политика.

Настоящият документ представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и
чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016
година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични
данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

perlstyle.studio

Политики за лични данни

perlstyle.studio

Политики за авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тези интернет страници, техните дизайни, включително цялата разположена на страницата информация, секции, бутони и графики доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на управителите на Пърлстайл ООД.